Beach | Coral Beach Club | Dubrovnik Croatia

Terms of use
English
08.12.2019
 1. Rezervacije
 2. Rezervacije između kupca i "The Coral d.o.o." ili predstavnika The Coral d.o.o. stupaju na snagu s elektroničkim ugovorom između kupca i "The Coral d.o.o.". Predstavnici imaju ovlasti dogovarati ili zaključivati rezervaciju u ime The Coral d.o.o.". Izvršavanjem plaćanja, kupac se slaže s Uvjetima i odredbama korištenja  između sebe i The Coral d.o.o.. Budući da se korespodencija odvija  putem e-pošte, sva dopisivanja vrijede pravno i bez potpisa.
   
   
 1. Plaćanje
 2. ćanje se vrši online, putem kreditnih kartica kroz našu osiguranu web stranicu.  
 1. Povrat novaca
 2. U skladu s člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, ako kupac ne iskoristi puni iznos kupona ili ga uopće ne iskoristi u tekućoj godini kupnje, davatelj usluge The Coral d.o.o. nije dužan vratiti razliku iznosa.
   
 1. Iskoristivost vouchera
 2. Vaučeri se mogu kupiti unaprijed, a isteći 12 mjeseci nakon datuma kupnje.
  Produljivanje perioda korištenja vouchera nije moguće. 

 1. Tko može koristiti voucher?
 2. Voucher je prenosiv. Nakon kupnje, može biti poslan drugoj osobi kao poklon. Nije dozvoljena nikakva komercijalna preprodaja vouchera.
   
 1. Iskoristivost vouchera

 2. Voucheri se MOGU iskoristiti na:
  hranu
  piće
  suvenire
  sportske aktivnosti

  Voucheri se NE MOGU iskoristiti na:
  ležaljke
  baldahin krevete
  masaže
   
 1. Izmjene podataka
 2. Zadržavamo pravo izmjene podataka i cijena navedenih u cjeniku. The Coral d.o.o. zadržava pravo prilagodbe cijena prema valutnim fluktacijama ili promjenama u valuti, čak i u kontekstu valutne krize (Euro).
   
 1. Povrat ili zamjena kupljene robe
 2. U slučaju povrata kupljene robe The Coral d.o.o. nije dužan napraviti povrat punog iznosa kupljene robe.
  U slučaju zamjene kupljene robe, kontaktirati [email protected]
   
 1. Pravila o privatnosti
 2. The Coral d.o.o. se odnosi prema podacima kupaca u skladu s važećim zakonima. Podaci se unose u naš elektronički sustav I  nisu proslijeđeni trećim osobama, što isključuje slučajeve kad smo na to zakonski obvezni učiniti.
   
 1. Mjesto nadležnosti
 2. Dubrovnik, Hrvatska
 
 
The Coral d.o.o.   
 
Internet: http://www.Coral-Beach-Club.com 
Email: [email protected]
Telephone: +385 99 323 9430
THE CORAL d.o.o.
OIB: 86883013144 
Ivana Zajca 30 
20 000 DUBROVNIK 
Članovi uprave:
Sebastian Feller i Nikolina Feller 
Erste & Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN: HR4724020061100727052
 

Date 08.12.2019

General Terms and Conditions. The following Terms and Conditions are the basis for all reservations and bookings as well as for all objects procured by us.
 1. Reservation
 2. The reservation between you and “The Coral d.o.o.” or their representatives come into effect with your electronic agreement. We procure or conclude the reservation on behalf of the lessor.  By executing the payment, the lessee agrees to the Terms and Conditions and the conclusion of the lease agreement between himself/herself and the lessor “The Coral d.o.o.”. Since the correspondence is generally done via email, all correspondence is valid and legally binding without signature. 
   
 1. Payment
 2. Payment is done online via credit card through our secured website.
   
 1. Cancellation and refunds
 2. In accordance with Article 79. of the Croatian Consumer Protection Act, if the customer do not use the full amount of voucher or doesn’t use it at all in the current year of the purchase, the provider of the service, The Coral d.o.o. is not obligated to refund the diference of the amount.
   
 1. Validation
 2. Vouchers can be purchased in advance, but expire 12 months after the date of purchase.
  An extension of the validation is not possible.
 
 1. Who can use the voucher?
 2. The voucher is transferable. After the purchase, it can be sent as a gift to another person. 
  Any commercial resale of the vouchers is prohibited.
 
 1. Usage of the voucher
 2. Vouchers CAN be used on:
  food
  beverage
  suvenires
  sports' activities


  Vouchers CAN NOT be used on:
  sunbeds
  baldachin beds
  massages
   
 
 1. Changes
 2. We reserve the right to change information and prices provided in these Terms and Conditions. “The Coral d.o.o." reserves the right to adjust prices according to currency fluctuations or changes in currency, even within the context of the Euro crisis. 
   
 1. Return or exchange of the purchased articles
 2. In case of returning the purchased articles, The Coral d.o.o. is not obligated to refund the full amount of the article.
  In case of exchanging of the purchased articles, contact [email protected]
   
   
 1. Privacy policy
 2. The company “The Coral d.o.o." treats customers private data according to current legislation. The data is entered into our electronic system and is not forwarded to third parties. This excludes cases where we are legally obliged to do so.  
 
 1. Place of jurisdiction
 2. Dubrovnik, Croatia
   
The Coral d.o.o.   
Internet: http://www.Coral-Beach-Club.com 
Email: [email protected]
Telephone: +385 99 323 9430
THE CORAL d.o.o.
OIB: 86883013144 
Ivana Zajca 30 
20 000 DUBROVNIK 
Članovi uprave:
Nikolina Feller 
Erste & Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN: HR4724020061100727052